Čtení na víkend V. – Richard Dawkins

Evoluční biolog, jeden z nejhalasnějších neodarwinistů Richard Dawkins je nepochybně hodně zajímavá osobnost. Jeho vztah k náboženství se stal téměř příslovečným – a proto musím doporučit k víkendovému čtení jeho essay What use is religion?. A pokud se vám zalíbí jeho ostrý styl – nebo dojdete k závěru, že je radost s ním nesouhlasit – tak se můžete podívat i na video The root of all evil?.