Nedělní citát XIII

Maybe this world is another planet’s hell.

Možná je tento svět peklem pro jinou planetu.

Robert Herrick