Astronomická čísla

Na nyxu se objevil citát, aktuální nejen v Americe v době vzniku, ale bohužel i u nás nyní:

V galaxii je 1011 hvězd. Kdysi to bývalo opravdu velké číslo. Ale je to jenom 100 miliard, to je míň než schodek státního rozpočtu. Takovým číslům jsme říkali astronomická, teď jim můžeme říkat ekonomická.

R.Feynman