Nedělní citát IX.

_Ferme fugiendo in media fata ruitur.

Zpravidla se člověk řítí do záhuby tím, že se jí snaží uniknout.
Případně:
Útěkem se řítíme doprostřed osudu._

Livius