Nedělní citát XXI

S jednou církví máte tyranii, se dvěma občanskou válku, ale když je jich bezpočetně, bude mír.

François-Marie Arouet de Voltaire