Čtení na víkend VI – politicky korektní věda

Stalo se, co se dalo očekávat. Konečně byl objeven gen, který má poměrně silnou spojitost s kriminalitou. A konečně se jej podařilo spojit s jedním etnikem. To vše samozřejmě platí statisticky – nositelé aktivní formy toho genu nemusí nutně být kriminálníci. A ne všichni zástupci daného etnika nutně musí být nositeli genu. Přesto vyvolává daný výzkum pořádnou dávku emocí.

O Maorech, genu MAO, politickém pozadí a pocitu libosti píše dnešní Osel. Diskuse zřejmě bude ještě emocionálnější než dosud a s trochou štestí se soustředí na otázku, zda samotné poznání je či není eticky neutrální.