Čtení na víkend VIII – Svět Sherlocka Holmese

Celý svět zná případy, které vyřešil nejslavnější detektiv všech dob. Nemalou zásluhu na tom má jeho přítel doktor Watson, který je – byť s mnoha nepřesnostmi – sepsal, a jeho literární agent A. C. Doyle.

Kniha Svět Sherlocka Holmese od Martina Fida s velejemnou ironií shrnuje a popisuje mnohé z Holmesových případů, jeho metody a i životopis. Stranou samozřejmě nezůstává ani válečný veterán doktor Watson, jejich protihráč ďábeleský doktor Moriarti a literární agent Doyle. Velectěné publikum jistě zaujmou i výpravná vyobrazení v knize obsažená.