Racionální chování

ScienceWorld popsal zajímavý pokus. Co se stane, pokud dáte lidem fotografii dítěte a fotografii osmi dětí a řeknete jim, že k jejich záchraně je potřeba stejné množství námahy (konkrétně $300k)? Překvapivě většina lidí zvolí záchranu jediného dítěte. Troufnu si tvrdit, že pokud by jediné dítě mělo fotografii a osmice byla jen slovně popsána, tak by byl poměr mnohem drtivější.

Nad racionalitou vynakládaných prostředků se zamýšlí i Petr Koubský. Nemám pochybu o tom, že by jeho názory, pokud by byly prezentovány širší veřejnosti, byly smeteny ze stolu jako bezcitné. Lidé rádi zachraňují pandy a miminka, ale nejsou schopni vybrat problémy, které si řešení zaslouží. Lombogovské výzvy pak zní jako hlas volajícího na poušti.

Co pro demokracii znamená skutečnost, že jsou přednostně řešeny atraktivnější problémy a “problémy” nechám na úvaze laskavého čtenáře.

PS: v rámci gender studies by mne docela zajímalo, jak se u výše uvedeného pokusu lišil výsledek u mužů a žen.

Update: To samé tema dáva Osel do souvislosti s genocidami.