Proč dát jádru šanci

Poměrně rozumně zní komentář Františka Pazdery v hospodářkách. Mluví převážně o otázce dostatku paliva a ekonomice provozu. Jeho postoj mi přijde vyvážený a větu “Za daných okolností se za optimální cestu do energetické budoucnosti považuje ‘mix’ fosilních paliv, jaderné energie a obnovitelných zdrojů.” bychom nejspíš měli tesat do kamene.

Rád bych dodal ještě jednu poznámku. Uran je pro nás momentálně jedním ze zdrojů, které máme k dispozici a nejsme závislí na jeho dovozu z rizikových nebo nepřátelsky se tvářících zemí. Uhlí je další podobnou surovinou, ale je možné, že se nám jeho zásoby za pár let budou hodit na výrobu ropných náhražek. (Pokud bych chtěl napsat realistickou politickou SF nebo technothriller z blízké budoucnosti, tak bych zvážil scénář, kdy význam Česka vzroste, protože máme uran, uhlí, chemický průmysl a malou muslimskou menšinu.)