MacFUSE

Jedna z mála věcí, co jsem dosud záviděl uživatelům Linuxu byl FUSE – framework umožňující implementovat filesystemy v userspace. Nebyl jsem jediný, kdo záviděl a vývojáři z googlu s tou závistí dokonce i něco udělali. Výsledek je MacFUSE.

Projekt vypadá nadějně, podporován je Mac OS X 10.4, MacFUSE je naimplementován jako dynamicky natahované rozšíření jádra a je kompatibilní na úrovni zdrojových textů s původním FUSE. Některé z existujících filesystémů běźících v userpace již byly úspěšně otestovány: sshfs (na ten se obzvláště těším), ntfs-3g (read/write NTFS), ftpfs (read/write FTP), wdfs (WebDAV), cryptofs, encfs, bindfs, unionfs a beaglefs.