Ryba smrdí od návrhu

Srakyi blognul odkaz na docela zajímavý článek Franka Kellyho. Pár míst bych hned podepsal – třebas automatizované sestavení aplikace včetně provedení testů úžasně podporuje i další dobré zvyky. Ale s jedním bodem bych polemizoval: žádná nebo minimalistická dokumentace nemusí u mnoha projektů vadit. Pokud se třída dobře jmenuje, je umístěna ve správně pojemnovaném namespace a její metody jsou šikovně a výstižně pojmenovány, proč duplikovat námahu? Stačí přeci okomentovat jen to, co není očividné.

Dokumentace vždy a všude je navíc strašlivou koulí na noze. Duplikuje informaci a tudíž vytváří riziko vzniku nekonzistence. Není dobře podchytitelná při refacoringu. Jednou větou: Řekni to raději kódem! Dokumentovat má smysl jenom věci, které nejsou patrné na první pohled (a u těch by se programátor měl raději zamyslet, zda je nenapsat lépe než dokumentovat).

PS: o zmíněné teorii rozbitých oken před časem psal Scienceworld. Článek má i neméně zajímavou a k teorii poměrně kritickou diskusi.